Skip to content

2 Comments

  1. Kuldeep Dangi on February 21, 2015 at 8:02 am


  2. Ivan Šestak on February 20, 2015 at 10:13 am

    Poštovanje.
    Mari dali sam ti kazao da ?eš uspjeti ve? pri prvom kontaktu samnom malo sam sada više pro?itao i o tebi i tvom životu, no to sam odmah osjetio odmah pri prvom kontaktu i na daljinu da si zaista sposobna i osje?ajna duša koja pomaže ljidima uspjet ?eš u svemu šta zamisliš ali znaš da mora biti u korist ?ovije?anstva posebno prema siromašnim, bolesnim, gladnim. Ugodan vikend.
    tim.ivan1@gmail.com
    Ivan Šestak. Croatia.Scroll To Top